PATRIOT IV - sledování vozového parku

Charakteristika


Patriot IV GSM TECHNOLOGY

 • zajištění nadstandardního zabezpečení vozidel
 • možnost okamžité lokalizace vozidla
 • přehled o pohybu a využívání firemního vozového parku
 • sledování a analýza spotřeby pohonných hmot
 • zjednodušení a automatizování zpracování výkazu knihy jízd pro daňové a účetní potřeby
 • možnost exportu knihy jízd do běžných formátů umožňujících další zpracování
 • využití GPS dat pro navigaciPopis


PATRIOT IV je kompletní systém pro potřeby sledování vozidel a automatickou tvorbu knihy jízd, včetně zobrazení pozice vozidla. Tento systém má i řadu zabezpečovacích funkcí s možností odposlechu kabiny, napojení na alarm automobilu nebo dálkové ovládání funkčních prvků (imobilizér, centrální zamykání a pod.).


Ve spolupráci s knihou jízd zjistíte spotřebu paliva, využití vozidla a další parametry. Kniha jízd je přístupná přes webové rozhraní, nepotřebujete žádný speciální server - stačí Vám běžný webový prohlížeč a připojení k internetu. Navíc můžete vytvořit další uživatele, kterým tak umožníte sledovat daný automobil (například pro významného zákazníka, který často využívá Vašich služeb).


Integrovaný GPS modul můžete využít pro navigaci nainstalované na Vašem mobilním telefonu či PDA, přenos dat probíhá pomocí bluetooth.


Zabezpečovací funkce:

 • okamžité předání informace o narušení vozidla jak majiteli, tak dalším osobám (např. bezpečnostní agentuře, formou SMS nebo hlasového ovládání)
 • informace o přesné aktuální poloze a rychlosti vozidla
 • odposlech interiéru vozidla
 • kontrola stavu vozidla (vozidlo v klidu / v pohybu)
 • kontrola stavu autoalarmu (aktivován, deaktivován)
 • využití nezávislých výstupů k aktivaci dalších ochranných prvků a přídavných zařízení ve vozidle (např. zablokování motoru v klidovém stavu vozidla, spuštění vnitřní sirény, nezávislého topení atd.)
 • kontrola stavu autobaterie
 • skryté tlačítko pro přivolání pomoci v případě nouze
 • instalovaný GPS modul
 • možnost přesné lokalizace vozidla a dohledání v případě krádeže


Elektronická kniha jízd
Při jízdě vozidla, v němž je instalován modul PATRIOT IV, se automaticky ukládají údaje o poloze vozidla z GPS modulu do interní paměti jednotky. Tyto údaje jsou pomocí GPRS přenosu dat přeneseny na server, kde jsou bezpečně uložena a lze s nimi dále pracovat pomocí webového rozhraní (Kniha jízd). Informace o pohybu vozidla jsou pak zobrazeny v digitální mapě a jednotlivé jízdy vozidla jsou přehledně uloženy v knize jízd (jízdy lze spojovat a dále editovat - doplnit čerpání pohonných hmot, rozlišení služební/osobní jízda...). V případě výpadků spojení jsou data uložena v paměti jednotky (1MB, cca 15.000km) a po úspěšném spojení jsou odeslána na server.


Pomocí webového portálu Knihy jízd je možno analyzovat jednotlivé jízdy a provoz vozidel (max. rychlost, ujetou vzdálenost, čas jízdy,..), rozlišovat soukromou a služební jízdu, zobrazit on-line polohu vozidel na mapě. Propojením se systémem platebních karet lze sledovat a analyzovat spotřebu vozidel na mapě (čerpání lze doplnit i dodatečně ručně). Pomocí instalovaného Dallas čipu lze identifikovat řidiče. Údaje o knize jízd lze také exportovat v datové formě a dále tak zpracovat v účetních a daňových systémech.


Požadavky na uživatele - automobil:

 • instalovaná jednotka Patriot IV ve vozidle
 • SIM karta s podporou GPRS v jednotce Patriot IV


Požadavky na uživatele - klientská stanice:

 • PC s připojením k síti internet (min. rychlost 250Kb/s)
 • internetový prohlížeč - Internet Explorer 6 a vyšší, Mozilla Firefox


Webová aplikace knihy jízd

 • webové rozhraní - nemusíte instalovat žádný software (stačí webový prohlížeč)
 • možnost práce se systémen z libovolného PC připojeného k internetu
 • možnost výběru ze čtyř jazyků: český, anglický, ruský, německý
 • přenášená data jsou zabezpečena pomocí SSL šifrování (zabezpečený protokol)
 • nezávislost na platformě a OS uživatele (Linux, Windows, MAC, PDA)
 • řešení postavené na OpenSource technologiích nezatížených licenčními či patentovými záležitostmi
 • nezávislost na použité technologii přenosu dat (vytáčené CSD datové spojení/ GPRS/ SMS)
 • minimální provozní a datové nároky a náklady
 • volnost při přiřazování oprávnění jednotlivým uživatelům
 • možnost vytváření vlastních POI objektů na úrovni jednotlivých uživatelů či firem
 • sdružování vozidel do skupin (firem). V rozsahu těchto skupin je možné jak společně sdílet databáze POI, tak provádět statistická vyhodnocení dat vozidel dané skupiny
 • zobrazení údajů o jízdách do mapových podkladů (od společnosti TeleAtlas) pokrývajících celou západní, střední a východní Evropu až do úrovně ulic
 • automatické přiřazování názvů objektů (ulic, vesnic, měst, okresů, čísel silnic, POI) k GPS souřadnicím začátku/ konce jízdy zaznamenaných mobilní jednotkou vozidla
 • přehledné numerické a grafické zobrazení/ rozlišení kilometrů najetých na soukromých a služebních jízdách
 • možnost zadávání účelu a popisu jízdy
 • možnost rozlišování mezi schválenými/ neschválenými služebními jízdami
 • plně automatizované stahování údajů z mobilních jednotek vozidel a možnost manuálního stažení dat (v zahraničí) o pohybu vozidla uživatelem s patřičným oprávněním
 • zjištění aktuální pozice vozidla (v zahraničí) uživatelem s patřičným oprávněním
 • export dat knihy jízd do všeobecně použitelného formátu vhodného pro další zpracování (CSV, XML, SPZ 2007, Autopark 2007)
 • rozšiřitelné rozhraní pro snadnou implementaci dalších služeb