PATRIOT IV - vlastnosti modulu

Technická charakteristika GSM/GPS modulu:

 • rozsah napájecího napětí: 9-24 V ss
 • klidový odběr: 19mA
 • rozsah pracovních teplot: -25°C až +55°C
 • rozměry: 125 x 80 x 35 mm
 • hmotnost: 160g
 • 4 vstupy: poplachový vstup, vstup stavu alarmu, tísňové tlačítko, přepínač soukromá/služební cesta
 • 3 nezávislé logické výstupy (zatížitelnost 200mA)
 • záložní akumulátor (integrovaný - přístroj funguje i po odpojení všech kabelů = zdánlivé vyřazení z provozu)
 • signalizace přítomnosti GSM signálu
 • integrovaný Bluetooth modul
 • GSM modul Siemens MC55 - GPRS/GSM Tri Band 900/ 1800 /1900 MHz
 • evropská homologace E8, 10 R - 02 3156
 • atest 8 SD 2 579 - možné montovat do všech typů vozidel


Zabezpečovací funkce:

 • okamžité předání informace o narušení vozidla jak majiteli, tak dalším osobám (např. bezpečnostní agentuře, formou SMS nebo hlasového ovládání)
 • informace o přesné aktuální poloze a rychlosti vozidla
 • odposlech interiéru vozidla
 • kontrola stavu vozidla (vozidlo v klidu / v pohybu)
 • kontrola stavu autoalarmu (aktivován, deaktivován)
 • využití nezávislých výstupů k aktivaci dalších ochranných prvků a přídavných zařízení ve vozidle (např. zablokování motoru v klidovém stavu vozidla, spuštění vnitřní sirény, nezávislého topení atd.)
 • kontrola stavu autobaterie
 • skryté tlačítko pro přivolání pomoci v případě nouze
 • instalovaný GPS modul
 • možnost přesné lokalizace vozidla a dohledání v případě krádeže


Požadavky na uživatele - automobil:

 • instalovaná jednotka Patriot IV ve vozidle
 • SIM karta s podporou GPRS v jednotce Patriot IV


Požadavky na uživatele - klientská stanice:

 • PC s připojením k síti internet (min. rychlost 250Kb/s)
 • internetový prohlížeč - Internet Explorer 6 a vyšší, Mozilla Firefox


Navigace
Komunikační modul PATRIOT IV je osazen jednotkou Bluetooth pro bezdrátovou komunikaci umožňující využití a přenos GPS dat pro navigaci. Tu můžete mít ve svém mobilním telefonu či PDA.


Další možnosti palubní jednotky Patriot:

 • pro identifikaci řidičů lze použít Dallas čip v kombinaci s Dallas čtečkou
 • do sw Kniha jízd - Patriot lze standardně importovat (vkládat) údaje o nákupu PHM z karet CCS, euroShell card a OMV. Při specifikaci formátu dat lze importovat údaje i z jiných platebních systémů.
 • jednotka Patriot je osazena záložním NiMH akumulátorem s dostatečnou kapacitou pro zajištění plné funkčnosti při výpadku napájení, o kterém je prostřednictvím SMS informován uživatel vozidla
 • jednotka Patriot umožňuje automatickou i manuální lokalizaci (určení polohy) vozidla pomocí SMS
 • případný upgrade firmwaru lze zajistit prostřednictvím GPRS přenosu dat, bez nutnosti demontáže jednotky z vozidla


Ochrana proti sabotáži:

 • posílá informaci o odpojení napájení
 • posílá informaci o poškození či odpojení GPS antény
 • posílá informaci o nízkém stavu napětí palubní desky